Trang chủ Bệnh mề đay Ngứa nổi mề đay về đêm, Bị nổi mề đay vào buổi tối